Gyvas kalnas

Kai buvau maža, žaisdama dažnai įsivaizduodavau, kad po žeme ir visokiuose velėnos kupstuose verda mums nežinomų, bet panašių į mus būtybių gyvenimas. Lyg ir niekas man apie tai nebuvo pasakojęs, lyg ir nieko panašaus nebuvau skaičiusi, bet toks dalykas rodėsi labai įmanomas ir tiek.

Suaugusi sutikau Kernių ir jis jau papasakojo, kaip ten iš tiesų su visokiom žemės paslaptim yra.

Kalnuose kartais miega milžinai, kartais gyvena laumės, esu girdėjus ir apie moną, įsimetusį vidun, o šiandien iliustracijoje – tiesiog gyvas kalnas. Pats sau ponas ir dar labai piktas, kad artojas jam drasko pakaušį.

gyvas kalnas

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: