Kovo 11

Saulėta kovo 11-toji tiesiog įkvėpė susimąstyti apie milžinų, laumių, kaukų, aitvarų lietuviškumą ir mūsų laisvę juos turėti. Laisvę jais džiaugtis.
Kasdienėje laisvėje tiek daug visko visko telpa, kad tautiniai dalykai kartais ima kvepėti nuobodybe ir, kol jiems nieks negresia, atsideda toli į šoną.
Tai mane visad erzino, dėl to ir ėmiausi gaivinti padavimus. Norėjosi, kad juos žinoti būtų ne „teisinga“, o įdomu!

Jei reiktų sugalvoti pačią didžiausią svajonę, susijusią su „Milžinu mažyliu“, tai būtų noras, kad žmonės, kalbėdami apie Lietuvos piliakalnius, nepamirštų paminėti ir milžinų, vaikai rūkuose įžiūrėtų kaukučius (na ši žinia mane jau pasiekė :]), o užsieniečiai į mūsų kraštą trauktų pamatyti laumių, apie kurias pasakotų po visą pasaulį pasklidę lietuviai.

Todėl šiandienos proga dar sykį norisi pasikartoti, kad tautosaka reiškia TAUTA SEKA. Jei tauta savo istoriją ir savas pasakas savo noru seks, milžinai, kaukai ir aitvarai bus gyvi, tikri ir nesibaimindami mus lankys.

gintariukas

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: